2021. gada 22. janv.
A- A A+
Viegli lasīt

Vislielākā vērtība mums visiem ir ģimene

Šajā gadā Smiltenes novadā ir nodibinātas sešas jaunas ģimenes un reģistrēti 54 jaundzimušie. Lepojamies ar visām novada ģimenēm, kas tur godā ģimeniskās tradīcijas, sargā cilvēcīgās vērtības un atver sirdis bērniem, kam šis sirds siltums un māju sajūta ir liegta.

Smiltenes novadā, lai stiprinātu laulību tradīcijas un ģimeniskās vērtības, novada dome 2016.gadā ieviesa tradīciju –  par godu Starptautiskajai ģimenes dienai  dāvināt svinīgo laulību reģistrāciju jaunajām ģimenēm. 2016. gadā šo iespēju izmantoja 7 pāri, 2017. gadā – 5 pāri, 2018. gadā – 7 pāri, turpretī 2019. gadā neviens pāris neizteica vēlēšanos slēgt laulību ģimenes svētku dienā.

Šogad laulību ceremonijai pieteicies viens pāris, kas izprotot ārkārtas situāciju valstī, apzinīgi pieņēmuši lēmumu slēgt laulības neierasti šaurā lokā – laulātais pāris un divi liecinieki. Laulību ceremonija norisināsies, ievērojot visus valstī noteiktās epidemioloģiskās drošības un fiziskas distancēšanās pasākumus. “Starptautiskā ģimenes diena – tā ir diena, kad godinām savas ģimenes un aicinām cilvēkus aizdomāties par tās lielo nozīmi cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk laika un uzmanības veltīt saviem mīļajiem ģimenē,” uzsver Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dace Ērģele.

Lai arī svētku dienā vēršam uzmanību ģimenes vērtībām un nozīmībai, nenoliedzami par to ir jārūpējas arī ikdienā. Būtiski ir pēc iespējas vairāk pavadīt kopīgu laiku vecākiem ar saviem bērniem, lai tiktu stiprināta uzticība un drošības sajūta, kā arī veidots pamats labākām attiecībām nākotnē. Nenoliedzami arī vecākiem un vecvecākiem  tie ir īpaši brīži, kad izauklēti un palaisti savās dzīvēs bērni atgriežas bērnības mājās, samīļot savus vecākus, atcerēties kopīgi pavadītos mirkļus un vienkārši pabūt kopā ar saviem vistuvākajiem un vismīļākajiem – ar savu ģimeni.

Palīdzēt bērnam izjust vidi sev apkārt un iemācīt atpazīt, kas ir realitāte, tas ir mūsu visas sabiedrības pienākums, jo bērnam ģimene ir visa pasaule, kurā viņš dzīvo, rīkojas, atklāj, iemācās mīlēt, ienīst, priecāties, just līdzi. Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra mentore un audžuģimeņu koordinatore Aija Gulbe atklāj: “Es ticu, ka dodot, mēs saņemam vairāk! Tas gandarījums un prieks, redzot bērna uzticību un pieķeršanos, nav salīdzināms. Ģimene ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, kas jāsargā.  Ja audžuģimene ir nolēmusi adoptēt pieņemto bērniņu, tā ir brīnišķīgākā dāvana ne tikai bērnam, bet arī vecākiem.” Sirsnīgs paldies tām ģimenēm un tiem vecākiem, kuri vēlas dot sirds siltumu un mīlestību bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Skolotāja Maritana Gorina uzsver: “Pašreizējās ģimenes problēmas un izglītība ir kļuvušas īpaši būtiskas. Lai arī tradicionāli mūsu valstī ģimene ir ļoti cienīta sociāla institūcija un tā ir viena no sabiedrības pamatelementiem, ģimenes svētki 15.maijā tika dibināti, lai arī pievērstu uzmanību ģimenes problēmām. Mūsdienās veidojas ģimenes deformācijas procesi, kuri noved pie vecāku un bērnu attiecību sagrozīšanās, kā rezultātā vecāki atsvešinās no saviem bērniem.  Iemesli var būt dažādi – sociālas problēmas visos laikos ir bijušas sarežģītas neatkarīgi no konteksta.”

Smiltenes novada audžuģimenēm ir liela un nozīmīga loma mūsdienu skaudrajā ikdienā, kas sniedz neatsveramu ieguldījumu un smagu darbu, lai palīdzētu bērniem justies pieņemtiem un novērtētiem. Smiltenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Aurika Zīvere ir lepna ar novada audžuģimenēm un Ģimenes dienā vēl izturību un spēju dāvāt to lielo sirds siltumu katram bērnam, kurš nonācis viņu ģimenē. Vienlaikus aicina katru, kurš kaut reiz ir aizdomājies par iespēju dāvāt savas ģimenes siltumu bez vecāku aprūpes palikušam bērnam,  atnākt uz bāriņtiesu vai Vidzemes ģimeņu atbalsta centru ”Smiltene”.

M.Gorina atzīsts, ka audžuvecākiem ir jābūt lielam “resursam”, no kura audžubērns var smelties uzticēšanos saviem spēkiem, spējām mīlēt un būt mīlētam. Katrs audžubērns ienāk ģimenē ar savu unikālu dzīves pieredzi ģimenei – tās ir jaunas situācijas, jaunas problēmas un pieredze, kuras jāprot risināt un pieņemt. Daudzas audžuģimenes ir apguvušas papildus prasmes un zināšanas, lai nodrošinātu bērniem nepieciešamo atbalstu – bieži vien tās pilda ne tikai ģimenes funkciju, nereti vecāki ir arī aprūpētāji, skolotāji un sociālais atbalsts. Audžu vecāki regulāri tiekas klātienē Vidzemes ģimeņu atbalsta centra “Smiltene” rīkotajos pasākumos, sazinās ar speciālistiem, lai risinātu sasāpējušus jautājumus, kā arī tiekas, lai vienkārši dalītos savā pieredzē.

Smiltenes novadā ir ļoti stipras un zinošas audžuģimenes, kas gan ar ilgstošu pieredzi, gan ar ne tik ilgu pieredzi spēj bērnos atgriezt dzīves sparu un ticību savai nākotnei. Natālijas un Alda Ragovsku pieredze audžuģimenes statusā ir tikai trīs gadi. Ģimenē ir trīs bioloģiskie bērni un nupat uzņemtas divas trīs un četrus gadus vecas māsiņas. Audžuvecāki atzīst: “Nevaram iedomāties, kā izveidotos mūsu dzīve, ja nebūtu šo jauko bērniņu mūsu ģimenē. Kad pieņēmām meitenītes, māja atdzīvojās un piepildījās ar bērnu smiekliem un jaunu dzīvību tajā.” Ragovsku ģimenes bioloģiskie bērni atbalsta un ar izpratni pieņem vecāku rīcību.  

Ar savu audžuģimenes pieredzi dalās vecāki Maritana Gorina un Fjodors Drozdovičs, kuri  jau 12 gadus uzņem savā paspārnē bez vecāku gādības palikušos bērnus. Šo gadu laikā divas audžumeitas tika adoptētas uz ASV, viens bērniņš adoptēts kādā Latvijas ģimenē, divi audžubērni atgriezās savā bioloģiskajā ģimenē un četri bērni nu jau ir sasnieguši pilngadību un dzīvo savu patstāvīgu dzīvi. Šobrīd ģimenes mājsaimniecībā dzīvo seši bērniņi, kur trīs no tiem ir audžubērni. Tik daudzu bērnu dzīves var ietekmēt tikai viena ļoti stipra audžuģimene! 

Par savu pieredzi stāsta arī Karīne V., kura ienākusi audžuģimenē pirms 7 gadiem un atceras tos laikus, kad izņemta (kopā ar brāli un māsu) no bioloģiskās ģimenes. Tajā brīdī esot bijis bail no nezināmā par savu, māsas un brāļa nākotni.  Laikam ejot, Karīne V. iejutusies jaunajā dzīves vidē un šodien viņa atzīst, ka ir laimīga par doto iespēju uzaugt audžuģimenē kopā ar brāli un māsu. Ir pateicīga tiem cilvēkiem, kuri sniedz atbalstu, mīlestību, gādību un iespēju redzēt pasauli laimīgākos toņos. Katrīne V. uzsver: “Tas ir liels prieks augt ģimeniskā un drošā vidē!”

Stāstām šos brīnišķīgos pieredzes stāstus, lai atzīmējot ģimenes dienu rosinātu domas, aicinātu sabiedrību izvērtēt, katram savas dzīves prioritātes un novērtēt ģimenes patieso vērtību. Stipra, atbildīga  un zinoša sabiedrība veido stipras ģimenes un stipru novadu!

Starptautiskajā ģimenes dienā vēlam visām ģimenēm saticību, savstarpēju atbalstu un, pats galvenais, saglabāt ģimenes garīgo spēku un cilvēciskās vērtības!

 

Informāciju sagatavoja:
Linda Beitika
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kalendārs

Informācija par COVID-19


Slider