2019. gada 19. nov.
Viegli lasīt

Pakalpojumi

Smiltenes novada bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • Uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu – tematisko materiālu mapju un jaunāko preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
 • Informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogsnovadpētniecības datubāze u.c.;
 • Informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
 • Datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c.;
 • WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; news.lv;
 • Ieraksti no Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem diva.lv;
 • Bibliotēkas datortīklā pieejami visi Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi, arī tie, uz kuriem attiecas autortiesības;
 • Tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 • Konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • Bibliotēkas datortīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši u.c. pasākumi;
 • Literatūras, tematiskas u.c. izstādes;
 • Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP.

Smiltenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumi:

Pakalpojuma nosaukumsMērvienībaCena bez PVN EURPVN 21% EUR

Cena ar PVN EUR

IzdrukaA4 lapa melnbalta
A4 lapa krāsaina
0,07
0,30
0,01
0,06
0,08
0,36
KopēšanaA4 lapa melnbalta
A4 lapa no abām pusēm melnbalta
A3 lapa melnbalta
A3 lapa no abām pusēm melnbalta
0,07
0,11
0,14
0,18
0,01
0,02
0,03
0,04
0,08
0,13
0,17
0,22
Attēla un teksta skenēšanaA4 lapa0,140,030,17
Laminēšana1 lapa0,430,090,52
Iesiešana ar spirāliAr bibliotēkas materiāliem1,470,311,78

Kalendārs

Youtube

Slider