2020. gada 1. jūn.
A- A A+
Viegli lasīt

Pakalpojumi

Smiltenes novada bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • Iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo informācijas resursu izsniegšana izmantošanai ārpus bibliotēkas;
 • Uzziņu izdevumu – enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu – tematisko materiālu mapju un jaunāko preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā;
 • 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
 • Informācijas meklēšanas līdzekļi – elektroniskais katalogsnovadpētniecības datubāze u.c.;
 • Informācijas resursu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma;
 • Datorpakalpojumi – internets, ofisa programmas u.c.;
 • WiFi – iespēja pieslēgties bezvadu interneta tīklam;
 • Autorizētās tiešsaistes u.c. datubāzes – Letonika; news.lv;
 • Ieraksti no Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas arhīviem diva.lv;
 • Bibliotēkas datortīklā pieejami visi Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi, arī tie, uz kuriem attiecas autortiesības;
 • Tematiskas, bibliogrāfiskas un faktogrāfiskas uzziņas;
 • Konsultācijas par informācijas meklēšanu katalogos un datubāzēs;
 • Bibliotēkas datortīklā portālā www.filmas.lv ir iespēja skatīties latviešu filmas (spēlfilmas, dokumentālo kino, animācijas filmas u.c.);
 • Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējoši u.c. pasākumi;
 • Literatūras, tematiskas u.c. izstādes;
 • Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu pasūtināšana no citām Latvijas bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā;
 • Eiropas Savienības informācijas punkts – ESIP.

Smiltenes novada bibliotēkas maksas pakalpojumi:

Pakalpojuma nosaukums Mērvienība Cena bez PVN EUR PVN 21% EUR

Cena ar PVN EUR

Izdruka A4 lapa melnbalta
A4 lapa krāsaina
0,07
0,30
0,01
0,06
0,08
0,36
Kopēšana A4 lapa melnbalta
A4 lapa no abām pusēm melnbalta
A3 lapa melnbalta
A3 lapa no abām pusēm melnbalta
0,07
0,11
0,14
0,18
0,01
0,02
0,03
0,04
0,08
0,13
0,17
0,22
Attēla un teksta skenēšana A4 lapa 0,14 0,03 0,17
Laminēšana 1 lapa 0,43 0,09 0,52
Iesiešana ar spirāli Ar bibliotēkas materiāliem 1,47 0,31 1,78


Izglītojošo pasākumu piedāvājums

Pasākumu piedāvājums pirmsskolas izglītības iestādēm

 

Kalendārs

Ceļvedis
Slider