2021. gada 14. maijs
A- A A+
Viegli lasīt
Flower

Iedzīvotāju aptauja

Ik gadu Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus, uzņēmējus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas īstenošanā.

Iegūtā informācija un iedzīvotāju sniegtie ieteikumi tiek ņemti vērā plānojot pašvaldības budžetu un darbus.

Aptauja  ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiek izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. 

Aptauja par 2020. gadu

No 2021.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā par pašvaldības darbu 2020.gadā

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukājamā, gan elektroniskā formātā Smiltenes novada oficiālajās tīmekļvietnēs, kā arī izdevuma “Smiltenes Novada Domes Vēstis” janvāra numurā.

Kopumā aptauju aizpildīja 270 respondenti (aptaujā par 2019.gadu piedalījās 187 Smiltenes novada iedzīvotāji).

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2019.gadu

No 2020.gada 17.februāra līdz 07.martam Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2019.gadā.  Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltene.lv, sociālajos tīklos, kā arī izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.   

Kopumā aptauju aizpildīja 187 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2018.gadu piedalījās 423). Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 35 vīrieši (aptaujā par 2018.gadu 135) un 152 sievietes (aptaujā par 2018.gadu 288).

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2018.gadu

No 2019.gada 23.janvāra līdz 28.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2018.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā www.smiltene.lv, Sociālos tīklos, izsūtīta 140 uzņēmējiem uz e-pastiem, izglītības iestādēm skolēnu aptaujāšanai.

Kopumā aptauju aizpildīja 423 Smiltenes novada iedzīvotājs. 

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (286) uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, atbildēja, ka ir drīzāk apmierināti, 70 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 43 ir drīzāk neapmierināti un 12 respondenti ir pilnīgi neapmierināti, 12 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2017.gadu

No 2018.gada 19.janvāra līdz 19.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2017.gadā. Aptaujā tika ietverti jautājumi, lai novērtētu dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, par ielu/ceļu, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.), iedzīvotāju dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.), pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, un kā tie mainījušies pēdējā gada laikā, kā arī iedzīvotāju viedoklis par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai jāveic 2017.gadā.

Aptauja respondentiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā. Kopumā aptauju aizpildīja 231 Smiltenes novada iedzīvotājs (aptaujā par 2016.gadu piedalījās 248).

Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanā piedalījušies 93 vīrieši (aptaujā par 2016.gadu 82) un 138 sievietes (aptaujā par 2015.gadu 166).

Lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (160) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 28 aptaujāto ir pilnīgi apmierināti, 36 ir drīzāk neapmierināti un 5 respondenti ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2016.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, no 2017.gada 16.janvāra līdz 13.februārim Smiltenes novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties iedzīvotāju aptaujā par pašvaldības darbu 2016.gadā. Aptauja iedzīvotājiem bija pieejama gan drukātā, gan elektroniskā formātā.

Aptaujā kopumā piedalījās 248 Smiltenes novada iedzīvotāji – 82 vīrieši un 166 sievietes.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, lielākā daļa aptaujāto Smiltenes novada iedzīvotāju (173 jeb 69,8%) ir drīzāk apmierināti ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu skaits ir pieaudzis par 65 respondentiem, 36 jeb 14,5% iedzīvotāji ir pilnīgi apmierināti – arī šis skaits ir pieaudzis par 23 respondentiem, 33 iedzīvotāji jeb 13,3% ir drīzāk neapmierināti un 4 iedzīvotāji jeb 2,5% ir pilnīgi neapmierināti. 2 iedzīvotājiem nav viedokļa par dzīves kvalitāti Smiltenes novadā.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2015.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2016.gada 8. līdz 29.februārim veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 157 respondenti.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2014.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā un uzlabotu dzīves kvalitāti novadā, Smiltenes novada dome no 2015.gada 5. līdz 27.februārim veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 195 respondenti.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2013.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2014.gada janvārī un februārī veica iedzīvotāju aptauju.

Aptaujā kopumā piedalījās 352 respondenti.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Aptauja par 2012.gadu

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu un sekmētu iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā, Smiltenes novada dome no 2013.gada 21.janvāra līdz 18.februārim veica iedzīvotāju aptauju. Aptaujā kopumā piedalījās 292 respondenti.

Uz jautājumu, vai esat apmierināts ar dzīves kvalitāti Smiltenes novadā, 65% respondentu atbildēja ar drīzāk apmierina, pilnīgi apmierināti ar dzīvi Smiltenes novadā ir 12% aptaujāto, drīzāk apmierināti 17% aptaujāto.

Aptaujas KOPSAVILKUMS. 

Kalendārs

Slider